תקנון שימוש


תקנון האתר Drawing Factory – תנאי שימוש ומדניות הפרטיות
 1. הגדרות:

"המפעיל": יובל נוריאל הפקות ע.פ 207048984, כתובת: מיכאל בן חנן 2, ירושלים, טל׳.079-5805588

 • "כתובת האתר": drawingfactory.co.il
 • "המוצרים": כל המוצרים המוצגים למכירה באתר.
 • "משתמש/ת": כל אדם העושה שימוש באתר, בשירותים ובתכנים הכלולים בו, לרבות הזמנות.
 • "יום עסקים" לעניין תקנון זה הינם ימים א' – ה', לא כולל ערבי חג, חגים, ימי שבתון וזכרון וחול המועד.
 • "שובר זיכוי" – "קרדיט" לרכישות באתר לתקופה של 2 חודשים מיום החזרת המוצר.
 1. כללי
  • האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת איורים מצילומים קיימים שמתאימים לכל אירוע מיוחד, יום נישואים, יום הולדת או סתם מחווה נעימה וכיפית, והוא בבעלות המפעיל ומנוהל על ידו באמצעות עובדיו.
  • תקנון זה הוא הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר המפעיל, מערכת היחסים בין המפעיל ללקוח מוסדרת באמצעות תקנון זה.
  • כל שימוש באתר ובתכנים המוצגים בו, לרבות העיון והגלישה בו, כמו גם כל פעולה בו ובכלל זה רכישה באמצעותו, כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן. משתמש האתר מתבקש לקרוא תנאים אלה בעיון ובקפידה. משתמש אינו חייב להסכים לתנאי שימוש אלו אך אם אינו מסכים להם, הוא נדרש לצאת מהאתר לאלתר ולא לעשות בו כל שימוש. תחילת השימוש באתר מעידה על הסכמה ואישור המשתמש לתנאי שימוש אלו.
  • תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב. כל המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר, כי עם ביצוע הפעולה הוא קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או מפעיל האתר, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
  • האתר מיועד לשימוש הלקוחות שמלאו להם 18 שנה. לקוח אשר בוחר לרכוש מוצרים באמצעות האתר מצהיר כי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והלקוח הינו מתחת לגיל 18 חובה עליו ליידע את האפוטרופוס החוקי בדבר הוראות התקנון ולקבל ממנו אישור מראש לביצוע הפעולות באתר, באופן שההתקשרות תהא באמצעות אפוטרופוס. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.
  • מפעיל האתר רשאי, על פי שיקול דעתו, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.
 1. רכישת מוצרים ותשלום:
  • הרכישה באתר מחולקת למספר שלבים כמפורט להלן.
  • בעת הרכישה עליך לבחור את הציור הרצוי עם כל הפרטים הנכונים בהתאם להגדרות המופיעות באתר, לאחר מכן להוסיף תמונה אישית שלכם באיכות ברורה וגבוהה, ולעבור לביצוע התשלום באמצעות "הוספה לסל". על מנת להשלים את רכישת המוצר באתר עליך למלא את פרטייך המלאים (שם מלא, טל', כתובת מלאה, דוא"ל, מיקוד), לסמן את אופציית התשלום המועדפת בצורה פשוטה, קלה, מהירה, ובטוחה ולסיים את הרכישה באתר בהצלחה!
  • המפעיל רשאי בכל עת לעדכן את המחירים המוצגים באתר, ללא מתן הודעה מוקדמת. המחיר המחייב הוא המחיר שנמסר למשתמש בעת ביצוע ההזמנה בלבד.
  • המחירים המוצגים באתר הינם במונחי שקל ישראל והם כוללים מע"מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש.
  • המפעיל רשאי לא לאשר/לבטל את ההזמנה כולה או חלקה במקרים הבאים: (1) אם נפלה טעות, בתיאור המוצר או הפריט לרבות מחירו; ו/או (2) במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו; ו/או (3) כאשר ביצוע ההזמנה נעשה בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בניגוד להוראות כל דין ו/או (4) אם כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה נחסם או הוגבל לשימוש ו/או (5)אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש ו/או (6) המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין ו/או (7) המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים ו/או (8) המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר ו/או במי מטעמו ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו ו/או (9) אם לפי דעת המפעיל, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג' ו/או (10) בכל מקרה אחר המזכה בביטול על פי דין או מכל סיבה אחרת שהיא על פי שיקול דעתו של המפעיל.
  • הודעה בדבר ביטול ההזמנה במקרים אלו תימסר למשתמש וכל חיוב שחויב בו הלקוח בפועל יבוטל. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת המפעיל. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד המפעיל ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור.
 1. תשלום ואבטחה:
  • אנחנו מציעים אפשרויות תשלום נוחות ומאובטחות, אפשרויות התשלום נבדקו על ידי חברות האשראי ואושרו עם התקן המחמיר ביותר לתשלומים באינטרנט .
  • הנתונים האישיים של המשתמש/ת נשמרים במערכת מאובטחת ואילו פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים לאחר העסקה (למען אבטחת מידע).
  • דף סליקת כרטיסי האשראי הינו חיצוני מהאתר (הסליקה תתבצע ע"י חברת (משולם) לה תקן  PCI  ספק שירותי הסליקה(payment gateway) העומד בתקן -PCI DSS Payment Card Industry Data Security  תקן אבטחה בינ"ל אחיד של חברות האשראי.
  • האתר מאובטח באמצעות אבטחת SSL בתקנים המחמירים ביותר.
 1. שלבי העסקה /בחירת המוצרים:
  • על הלקוח לבחור את המוצרים אותם הוא רוצה לרכוש ולוודא כי זו הזמנתו בהתאם להוראות המפורטות בסעיף 3.2 לעיל ולאמור באתר.
  • אישור ההזמנה- לאחר הזנת פרטי התשלום, המפעיל ישלח לכם אישור בדבר ביצוע רכישה באתר. רק לאחר קבלת האישור ניתן לדעת בבטחה כי ההזמנה אושרה והיא בדרך אליכם.

דרכי קבלת האישור:

 • דואר אלקטרוני- ציון כתובת אימייל בהזמנה (עליכם לציין את כתובת הדוא"ל שלכם דרכה אתם תקבלו את כל האישורים הדרושים).
 • SMS – נא לציין את מספר הטלפון הנייד לצורך קבלת אישור רכישה באמצעות sms.
 • לאחר אישור התשלום ע"י חברת האשראי ישלח המפעיל ללקוח חשבונית מס.
 1. דרכי התשלום לביצוע הזמנה:
  • סליקת כרטיסי אשראי – כל סוגי כרטיסי האשראי אשר מצוינים באתרנו.

עסקאות שסטטוס התשלום לא הושלם באופן מלא לא יאושרו/ישלחו, אך יישארו במערכת עד להסדרת התשלום (עד 72 שעות משעת ההזמנה).

 1. מבצעים והטבות:

המפעיל רשאי להציע למשתמש האתר, מעת לעת, מבצעים והטבות. מבצעים והטבות אלו ינוהלו בהתאם להוראות הדין, להוראות תקנון זה וכן להוראות שיתפרסמו באתר, מעת לעת. המפעיל שומר לעצמו את הזכות המלאה לשנות מבצעים והטבות, להפסיקם או להאריכם, לפי שיקול דעתו הבלעדי ללא הודעה מראש, ובכפוף להוראות הדין.

 1. הטבות ו"קוד קופון":
  • המפעיל רשאי לבטל בכל זמן שיבחר ללא מתן הודעה מוקדמת את אחת ההטבות הקיימות באתר ו/או בדף הפייסבוק של המפעיל ו/או בדף האינסטגרם ו/או או לבטל את "קוד הקופון" אשר ניתן לקוחות. קוד הקופון יימסר ללקוחות בעת ביצוע הזמנה וגם כתוכן שיווקי.
  • המפעיל רשאי לשנות בכל זמן אשר יבחר את ההטבות המבצעים וקודי הקופון באתר.
 1. מסירת ההזמנה
  • המפעיל מתחייב כי המוצר יימסר ללקוח תוך 3 ימי עסקים לכתובת הדוא"ל שצוינה בהזמנה באמצעות קובץ וקטורי + תמונה, גודל הציור יהיה בהתאם לאמור בהזמנה.
  • ידוע למזמין כי לא יסופק לו ציורי מודפס פיזי בעת הרכישה באתר והוא מתחייב כי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בענייין.

 

 1. ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים:
  • האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: "החוק").
  • הואיל וההזמנה היא ציור אישי, כלומר טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה, לא תתאפשר החזרה ו/או החלפה של המוצר ו/או ביטול עסקה והשבת התשלום זאת במסגרת הסייג הקבוע בתקנה 14ג(ד)4 לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010. שכן מדובר בטובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי דרישות מיוחדות.
 1. מדיניות פרטיות
  • הפרטים האישיים שיימסרו על ידי (להלן: "הנרשם") במסגרת טופס ההרשמה באתר יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של המפעיל.
  • המפעיל לא ימסור את פרטיי הנרשם, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם יידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם יקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדו בגין פעולות שבוצעו על ידי הנרשם ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הנרשם לבין המפעיל; (ג) אם יארגן המפעיל את פעילותו במסגרת גוף אחר- וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילותו עם פעילותו של גוף אחר – המפעיל יהיה זכאי להעביר לגוף האחר הנ"ל את פרטי הנרשם ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו. (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל המפעיל החשד כי ביצע הנרשם מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע במפעיל ו/או באתר ו/או במי מטעמו ו/או בצדדים שלישיים כלשהם. (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל המפעיל חשד כי הנרשם ביצע שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל המפעיל החשד כי הפר הנרשם איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם חברה ו/או עם מי מטעמה; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות המפעיל, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של המפעיל. לנרשמים לא תהיה טענה או דרישה כלפי המפעיל בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.
  • מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של הנרשם לכך שפרטי הנרשם שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת המפעיל, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר שלו או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לנרשם בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שימצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); (ב) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; (ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; שימוש כאמור בפרטי הנרשם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינו של המפעיל והנרשם מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981. המפעיל לא יחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
  • הנרשם מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. הנרשם מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
  • נרשמים שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר יודיעו על כך בכתב באתר האינטרנט של המפעיל או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור ובמקרה זה המפעיל תפעלו בהתאם להוראה שנמסרה לה.

 

 1. שמירה על סודיות
  • המפעיל אינו אוגר מספרי כרטיסי אשראי במחשביו.
  • המפעיל משתמש בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיו. המפעיל עומד בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי.
  • האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL, פרוטוקול SSL מבוסס על שיטת מפתח א-סימטרי, המכיל 2 מפתחות, כך שהודעה המוצפנת ע"י אחד יכולה להתפענח רק ע"י השני ולהפך. הדבר נקרא: הצפנת מפתח ציבורי – מפתח פרטי.
  • במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, המפעיל לא יישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
  • המפעיל מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוח.
 1. שירות לקוחות
  • לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של האתר בדואר אלקטרוני drawingfactory70@gmail.com או בטלפון 079-5805588. בין השעות 09:00-17:00.

 

 1. סמכות מקומית ועניינית
  • בחתימתי הנני מבין ונותן הסכמתי הבלתי חוזרת, כי בכל מקרה של סכסוך משפטי ו/או תביעה בבית משפט הסמכות המקומית תהיה נתונה לבתי המשפט במחוז ירושלים. בקשר למוצרים ו/או לשירותים שאני רוכש מאתר אינטרנט זה.
 1. שונות
  • תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה חלים על השימוש באתר באמצעות כל מכשיר אלקטרוני המאפשר גישה לרשת האינטרנט (מחשב, טלפון סלולארי, טאבלט, מחשבי כף יד וכיו"ב) וכן באמצעות כל סוגי הדפדפנים ואמצעי התקשורת.
  • האתר שומר לעצמו את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את כללי ונהלי תקנון זה, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב רק נוסחו החדש. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת באתר.
  • האתר עושה כל שביכולתו לוודא כי המידע המוצג באתר הינו המידע המדויק והשלם ביותר, אך לעתים עלולים להופיע אי דיוקים ו/או שגיאות ומפעילת האתר לא תישא בכל אחריות הנובעת מהן או קשורה אליהן- ט.ל.ח.
  • כל התנהגות של מפעיל האתר לטובת משתמש האתר בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור מצידו על האמור בתקנון זה.
  • במידה ויחולו תקלות מחשוב אשר ימנעו באופן זמני שימוש באתר יפעל, מפעיל האתר לטפל בהם בהקדם ולא יהיו למשתמשי האתר טענות או תביעות כנגדו בקשר לאירועים בתקופת התקלות והטיפול בהן.
  • בכל מקרה של אי התאמה ו/או סתירה בין הקבוע בתקנון זה, לבין הנאמר בכל פרסום ו/או מידע אחר שפורסם ו/או ניתן על ידי המפעיל ו/או מי מטעמו, בקשר עם תנאי השימוש ורכישת מוצרים באמצעות האתר, לרבות ברשתות החברתיות, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.
  • כותרות הסעיפים הינן לצרכי נוחות בלבד ולא תשמשנה כלי פרשני כלשהו.
  • היה ויקבע על ידי ערכאה מוסמכת כלשהי שחלק כלשהו מתנאי השימוש דלעיל אינו תקף ו/או אינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשללו תוקפם או הוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ויתר הסעיפים יישארו בתוקפם המלא.
  • מפעיל האתר רשאי להפסיק את פעולת האתר בכל עת ללא הודעה מראש. הזמנות שבוצעו עד למועד הפסקת הפעילות תכובדנה בהתאם להוראות תקנון זה.
  • רישומי השרת עליו מתנהל האתר, בדבר הפעולות המתבצעות ע"י הלקוח באמצעות האתר, יהווראיה לכאורה לעשיית הפעולות על ידו.
  • הנוסחים בתקנון זה מופיעים בלשון זכר אך מיועדים לשני המינים.

תקנון קנייה – 2021
שתהיה לכם קנייה מהנה.


בברכה
,
צוות האתר.

מזל טוב!

קיבלתם 10% הנחה

(למעבר לחנות לחצו על הקופון)

מחפשים מתנה
מיוחדת לאהוב/ה?

לחצו על הכפתור לקבלת קופון!